HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 102
Felaktig bläckpatron
Det går bara att skriva ut med rätt typ av bläckpatroner.
Så här kontrollerar du att du använder rätt bläckpatroner
1.
Öppna skrivarluckan.
2.
Produktnumret står på bläckpatronens etikett.
1
Etikett med produktnummer
2
Datummärkning
3.
Titta i listan över bläckpatroner som kan användas med skrivaren.
a.
Öppna skrivarens
Verktygslåda
.
b.
Klicka på fliken
Beräknad bläcknivå
.
c.
Klicka på knappen
Information om bläckpatroner
och läs listan med
produktnummer för bläckpatroner.
Produktnumren för bläckpatroner står också i referenshandboken som följde
med skrivaren.
4.
Kontrollera datummärkningen på bläckpatronen.
5.
Om bläckpatronen har fel produktnummer eller om garantin har gått ut ska du
installera en ny bläckpatron. Mer information finns i
Installationsinstruktioner
.
6.
Fäll ner skrivarluckan.
Om lampan för fortsatt utskrift inte blinkar är problemet löst.
Om lampan för fortsatt utskrift blinkar går du till HP:s webbplats för teknisk
support på
www.hp.com/support
.
Bläckpatronen är felaktig eller installerad på fel sätt
Skrivaren kan inte skriva ut om bläckpatronerna är felaktiga eller om de är installerade
på fel sätt.
Så här åtgärdar du problemet
1.
Lyft skrivarluckan.
2.
Gör sedan något av följande:
Om ett felmeddelande visas på skärmen tar du bort den bläckpatron som
anges i felmeddelandet. Gå vidare till steg 3.
Om det inte visas något felmeddelande tar du ut varje bläckpatron och
installerar dem på nytt.
Mer information finns i
Installationsinstruktioner
.
Om detta inte löser problemet, forsätter du till steg 3.
3.
Rengör
bläckpatronen manuellt.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
73
Sample
This manual is suitable for devices