HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 102
Pappersvikt
Skrivaren kan råka dra in flera sidor på en gång om papperet väger mindre än den
rekommenderade
pappersvikten
. Använd papper som uppfyller de rekommenderade
specifikationerna.
Papperet kanske inte har lagts i på rätt sätt
Skrivaren kan dra in flera ark åt gången om papperet har lagts i för långt bak i
skrivaren eller om pappersledaren inte ligger an ordentligt mot papperet. Ta ut
papperet ur pappersfacket och lägg i det på nytt. Skjut in det tills det tar emot och
skjut sedan pappersledaren så att den ligger an ordentligt mot kanten på papperet.
Skrivaren kan även råka dra in flera ark om du lägger in olika typer av papper i
skrivaren. Det kan t.ex. vara så att fotopapper blandats med vanligt papper. Töm
pappersfacket och lägg endast i den papperstyp som passar för det dokument som
just skrivs ut.
Skrivarstopp
Om det blir stopp i skrivaren under utskriften trycker du på knappen Fortsätt. Om
utskriften inte startar igen fäller du upp skrivarluckan och drar ur strömsladden på
skrivarens baksida.
Viktigt
Kontrollera först att inga delar i skrivaren har lossnat eller är trasiga.
Om det finns lösa eller trasiga delar går du till
www.hp.com/support
eller
kontaktar HP.
Om det inte finns några lösa eller trasiga delar gör du så här:
1.
Kontrollera att det inte har kommit något i vägen för bläckpatronerna, som tejp
eller annat förpackningsmaterial, så att de har fastnat.
2.
Kontrollera att bläckpatronerna är ordentligt installerade i bläckpatronshållaren.
Mer information finns i
Installationsinstruktioner
.
3.
Kontrollera att trefärgspatronen är installerad till vänster i hållaren och den svarta
bläckpatronen eller fotopatronen till höger i hållaren.
4.
Kontrollera att inget papper har fastnat och ta bort det i så fall.
Mer information finns i
Papperstrassel
.
5.
Fäll ner skrivarluckan.
6.
Anslut strömsladden på skrivarens baksida och slå på skrivaren.
Om lampan för fortsatt utskrift inte blinkar fortsätter du skriva ut dokumentet.
Om lampan för fortsatt utskrift blinkar trycker du på
fortsätt
-knappen.
Upprepa stegen om lampan fortfarande blinkar.
Problem med bläckpatroner
Felaktig bläckpatron
Bläckpatronen är felaktig eller installerad på fel sätt
Meddelandet "Skriver ut i reservbläcksläge"
Meddelandet "Bläckpatronen sitter på fel plats"
Kapitel 12
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices