HP DeskJet D4100 user manual download (Page 73 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 102
Pappersproblem
Papper matas inte fram
Papper matas ut från skrivaren
Meddelande om att papperet är slut
Skrivaren drar in flera ark på en gång
Papper matas inte fram
Pröva något av följande:
Minska antalet ark i inmatningsfacket.
Ta bort papperet från facket och lägg sedan in det igen.
Använd en annan typ av papper.
Papper matas ut från skrivaren
Om skrivaren matar ut papperet kan du pröva något av följande:
Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från patronerna.
Om du skriver ut ett ramlöst dokument och lampan för fortsatt utskrift blinkar,
kanske du försöker skriva ut med bara den svarta bläckpatronen. När du skriver
ut ett ramlöst dokument bör du alltid ha trefärgspatronen och den svarta
bläckpatronen eller fotopatronen installerad.
Meddelande om att papperet är slut
Vidtag lämpliga åtgärder för den situation som föreligger.
Om inmatningsfacket innehåller papper
Om inmatningsfacket är tomt
Om inmatningsfacket innehåller papper
1.
Kontrollera följande:
Att det finns tillräckligt med papper i inmatningsfacket (åtminstone tio ark).
Att inmatningsfacket inte är för fullt.
Att pappersbunten ligger an mot inmatningsfackets baksida.
2.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
3.
Tryck på
fortsätt
-knappen när du vill fortsätta skriva ut.
Om inmatningsfacket är tomt
1.
Lägg i papper i pappersfacket.
2.
Tryck på
fortsätt
-knappen när du vill fortsätta skriva ut.
Skrivaren drar in flera ark på en gång
Om flera ark åt gången skrivs ut kontrollerar du följande:
Pappersvikt
Papperet kanske inte har lagts i på rätt sätt
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
71
Sample
This manual is suitable for devices