HP DeskJet D4100 user manual download (Page 72 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 102
Papperstrassel
Så här tar du bort ett papper som har fastnat
1.
Tryck på knappen
Fortsätt
.
Om papperet fortfarande sitter fast, gå till nästa steg.
2.
Stäng av skrivaren.
3.
Ta bort den bakre luckan. Tryck handtaget åt höger och dra ut luckan.
4.
Ta bort alla papper inuti skrivaren genom att dra ut dem på baksidan av skrivaren.
Om du skriver ut etiketter ska du kontrollera att inga etiketter lossnade från
etikettarket när det matades genom skrivaren.
5.
Sätt tillbaka den bakre luckan ordentligt.
6.
Om det inte går att ta bort papperet som fastnat från baksidan fäller du upp
skrivarluckan, tar bort papperet framifrån och fäller ner luckan igen.
Viktigt
Var försiktig när du tar bort papperet som fastnat. Det finns risk
att skrivaren skadas när papper tas bort framifrån.
7.
Sätt på skrivaren och tryck sedan på
fortsätt
-knappen.
8.
Skriv ut dokumentet igen.
Anmärkning
Om papperstrassel uppstår ofta kan du försöka med att
använda tyngre papper. Se
Skrivarspecifikationer
för specifikationer angående
pappersvikt.
Kapitel 12
70
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices