HP DeskJet D4100 user manual download (Page 71 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 102
Om du ansluter skrivaren via en USB-hubb ser du till att hubben är påslagen.
Försök att ansluta skrivaren direkt till datorn om hubben är påslagen.
Försök med att ansluta USB-kabeln till en annan USB-port på datorn. När du har
kontrollerat anslutningarna startar du om datorn. Stäng av skrivaren och starta
sedan om den igen.
Anmärkning
Du får bäst utskriftsprestanda om du använder en kabel som är
kompatibel med USB 2.0.
Rensa utskriftskön
När du startar en utskrift skickas den till en lista som kallas ”utskriftskön”.
Om skrivaren avbryter utskriften innan den är klar kan den ha fastnat i utskriftskön.
När du har åtgärdat en utskrift som stannat i utskriftskön, kan det hända att
utskriftskön fortfarande inte är tom. I så fall måste du avbryta och starta om
utskriftstjänsten.
Så här åtgärdar du ett utskriftsjobb som har stannat i kön
1.
I Windows 2000 klickar du på
Start
, pekar på
Inställningar
och klickar sedan på
Skrivare
. I Windows XP klickar du på
Start
och väljer
Skrivare och fax
.
2.
Dubbeklicka på HP Deskjet-skrivarens namn.
3.
Klicka på menyn
Skrivare
och välj
Gör paus i utskrift
.
4.
Klicka på menyn
Skrivare
igen och därefter på
Avbryt alla dokument
.
5.
Bekräfta åtgärden genom att klicka på
Ja
.
6.
Klicka på menyn
Skrivare
och avmarkera sedan
Gör paus i utskrift
.
7.
Starta om datorn, om listan fortfarande innehåller dokument.
8.
Om listan fortfarande innehåller dokument efter omstarten upprepar du steg 1– 6.
Så här avbryter du och startar om utskriftstjänsten
1.
I Windows 2000 klickar du på
Start
,
Kontrollpanelen
och därefter på
Administrationsverktyg
. I Windows XP klickar du på
Start
,
Kontrollpanelen
,
Prestanda och underhåll
och därefter på
Administrationsverktyg
.
2.
Dubbelklicka på
Tjänster
och därefter på
Print Spooler
.
3.
Klicka på
Stoppa
och starta sedan om utskriftstjänsten genom att klicka på
Starta
.
4.
Stäng fönstret genom att klicka på
OK
.
Om skrivaren fortfarande inte skriver ut
1.
Välj det avsnitt nedan som stämmer bäst med problemet:
Papperstrassel
Meddelande om att papperet är slut
Skrivaren matar ut papperet
Skrivarstopp
2.
Om skrivaren fortfarande inte skriver ut startar du om datorn.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
69
Sample
This manual is suitable for devices