HP DeskJet D4100 user manual download (Page 70 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 102
Anmärkning
Om installationsprogrammet inte startar automatiskt
klickar du på CD-enhetens bokstav i Utforskaren och dubbelklickar
sedan på filen setup.exe. Dubbelklicka t.ex. på D:\setup.exe.
b.
Klicka på
Ta bort alla
när du uppmanas göra det.
3.
Installera om skrivarprogrammet:
a.
Sätt in CD-skivan för skrivarprogrammet i CD-romenheten.
b.
Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.
4.
Starta om antivirusprogrammet.
Ingenting skrivs ut
Kontrollera följande
Kontrollera skrivarlamporna
Kontrollera skrivarkabelanslutningen
Rensa utskriftskön
Om skrivaren fortfarande inte skriver ut
Kontrollera följande
Kontrollera följande om skrivaren inte skriver ut:
Att skrivaren är ansluten till strömkällan.
Att alla kablar är ordentligt anslutna.
Att skrivaren är på.
Att bläckpatronerna är av rätt typ för skrivaren och är korrekt installerade.
Mer information finns i
Bläckpatroner
och
Installationsinstruktioner
.
Att papperet eller annat material har lagts in korrekt i pappersfacket.
Att skrivarluckan är stängd.
Att den bakre luckan är fastsatt.
Kontrollera skrivarlamporna
Skrivarlamporna ger signaler om skrivarens status och gör dig uppmärksam på
potentiella problem.
Mer information finns i avsnittet
Skrivarlamporna blinkar eller lyser
.
Kontrollera skrivarkabelanslutningen
Om skrivaren och datorn är anslutna med en USB-kabel och om de inte
kommunicerar med varandra kan du försöka med följande:
Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till skrivaren och till ett
vägguttag.
Kontrollera USB-kabeln. Om du använder en gammal kabel kan det vara den
som inte fungerar ordentligt. Om du får problem, kanske USB-kabeln måste bytas
ut. Kontrollera även att kabeln inte är längre än 3 meter.
Kontrollera anslutningen från skrivaren till datorn. Kontrollera att USB-kabeln
sitter ordentligt fast i USB-porten på baksidan av skrivaren. Se till att den andra
änden av USB-kabeln är ansluten till en USB-port på datorn. När kabeln har
anslutits ordentligt stänger du av skrivaren och startar den sedan igen.
Kapitel 12
68
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices