HP DeskJet D4100 user manual download (Page 7 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 102
Avsnitt
Beskrivning
Underhåll
Lär dig hur du installerar och sköter bläckpatroner,
visar hur mycket bläck som återstår i en bläckpatron,
skriver ut en testsida och tar bort bläckfläckar.
Felsökning
Sök efter en lösning på ett problem med maskin- eller
programvaran.
Förbrukningsmaterial
Beställ tillbehör till skrivaren.
Specifikationer
Läs om papperskapacitet, krav och andra
specifikationer för skrivaren.
HPs återvinningsprogram
för bläckpatroner
Ta reda på hur du återvinner bläckpatroner.
(fortsättning)
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
5
Sample
This manual is suitable for devices