HP DeskJet D4100 user manual download (Page 69 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 102
5.
Klicka på
Avbryt
och starta om datorn.
6.
Stäng av skrivaren och koppla bort USB-kabeln och strömsladden.
7.
Avsluta antivirusprogram eller andra program som eventuellt körs på datorn.
Anmärkning
Följ tillverkarens instruktioner när du avslutar
antivirusprogrammet.
8.
Installera om skrivarprogrammet:
a.
Sätt in CD-skivan för skrivarprogrammet i CD-romenheten.
b.
Följ instruktionerna på skärmen. När installationsprogrammet uppmanar dig
att gör det ska du ansluta USB-kabeln och strömsladden till skrivaren och
därefter kontrollera att skrivaren är påslagen.
Anmärkning
Anslut inte USB-kabeln förrän du blir uppmanad att
göra det.
c.
Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.
9.
Starta om antivirusprogrammet.
Meddelandet "Okänd enhet" visas
Under installationen kan meddelandet "Okänd enhet" visas när du ansluter en USB-
kabel mellan skrivaren och datorn. En möjlig orsak kan vara en defekt USB-kabel.
Anmärkning
Detta är inte ett problem om du använder Windows 2000. Du
kan då fortsätta med programinstallationen när det här meddelandet visas.
Så här åtgärdar du problemet
1.
Koppla loss USB-kabeln från skrivaren.
2.
Koppla bort elkabeln från skrivaren.
3.
Vänta i ca 30 sekunder.
4.
Återanslut elkabeln till skrivaren.
5.
Återanslut USB-kabeln till skrivaren.
6.
Om meddelandet "Okänd enhet" fortfarande visas ska du bya ut USB-kabeln.
Skrivarens namn visas inte
Om skrivarprogrammet verkar installeras korrekt, men skrivarens namn inte visas i
listan över skrivare när du klickar på
Skriv ut
Arkiv
-menyn eller i mappen Skrivare
på Kontrollpanelen, ska du försöka installera om skrivarprogrammet.
Så här installerar du skrivarprogrammet
1.
Avsluta antivirusprogram eller andra program som eventuellt körs på datorn.
Anmärkning
Följ tillverkarens instruktioner när du avslutar
antivirusprogrammet.
2.
Avinstallera skrivarprogrammet:
a.
Sätt in skivan med skrivarprogrammet i CD-enheten och följ instruktionerna
på skärmen.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
67
Sample
This manual is suitable for devices