HP DeskJet D4100 user manual download (Page 68 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 102
12
Felsökning
Installationsproblem
Ingenting skrivs ut
Papperstrassel
Pappersproblem
Skrivarstopp
Problem med bläckpatroner
Foton skrivs inte ut som de ska
Problem med USB-porten på framsidan
Dålig utskriftskvalitet
Dokumentet skrivs inte ut på rätt sätt
Problem med ramlösa dokument
Programmet HP Photosmart Express är inte installerat
Felmeddelanden
Skrivarlamporna blinkar eller lyser
Dokument skrivs ut långsamt
Om problemen kvarstår
Installationsproblem
Om programvarans installationsprogram stannar eller inte fungerar ska du läsa
följande avsnitt för mer information:
Installationsprogrammet stannar
Meddelandet "Okänd enhet" visas
Skrivarens namn visas inte
Om problemet kvarstår går du till HP:s webbplats för teknisk support på
www.hp.com/
support
.
Installationsprogrammet stannar
Om installationsprogammet stannar när det söker efter ny maskinvara, har det
uppstått ett kommunikationsproblem på grund av någon av följande faktorer:
USB-kabeln är gammal eller trasig.
Någon programvara, t.ex. ett antivirusprogram, är igång.
En annan enhet, t.ex. en skanner, är ansluten till datorn.
Så här åtgärdar du problemet
1.
Kontrollera att inga andra USB-enheter än skrivaren, tangentbordet och musen är
anslutna till datorn.
2.
Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen.
3.
Kontrollera att skrivaren är ansluten direkt till en USB-port på datorn (inte via en
USB-hubb).
4.
Om installationsprogrammet fortfarande inte kan hitta skrivaren ska du byta ut
USB-kabeln och sedan fortsätta med nästa steg.
66
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices