HP DeskJet D4100 user manual download (Page 67 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 102
Viktigt
Var försiktig så att du inte tappar bläckpatronen. Det finns risk för
att den skadas.
Skrivarens verktygslåda
Skrivarens verktygslåda innehåller ett antal verktyg som höjer skrivarens prestanda.
Du kan använd skrivarens verktygslåda till att utföra följande uppgifter:
Justera bläckpatronerna
Kalibrera utskriftskvaliteten
Rengöra bläckpatronerna
Skriva ut en testsida
Visa ungefärlig bläcknivå
Så här öppnar du skrivarens Verktygslåda.
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka först på fliken
Funktioner
och sedan på knappen
Skrivarunderhåll
.
Verktygslådan visas.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
65
Sample
This manual is suitable for devices