HP DeskJet D4100 user manual download (Page 66 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 102
Underhåll av bläckpatroner
Genom att underhålla och förvara HP-bläckpatronerna enligt dessa anvisningar
säkerställer du jämn utskriftskvalitet.
Underhållstips
Förvaringstips
Bläckpatronsskydd
Underhållstips
Förvara alla bläckpatroner i den förseglade förpackningen tills du ska använda
dem. Bläckpatroner ska förvaras i rumstemperatur (ca 15 till 35 °C).
Ta inte bort skyddstejpen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera
bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har
avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan
bläckpatronen skadas.
Förvaringstips
När du tar ut bläckpatronerna ur skrivaren bör du förvara dem i en lufttät
plastbehållare.
Kontrollera att bläckmunstyckena är vända nedåt men inte har kontakt med
behållaren.
Bläckpatronsskydd
Om du har köpt en fotobläckpatron från HP kan du förvara den i det skydd som
medföljer patronen.
Så här sätter du i bläckpatronen i bläckpatronsskyddet
Skjut in bläckpatronen en aning snett i skyddet och tryck till så att patronen
snäpper fast ordentligt.
Ta ut bläckpatronen ur bläckpatronsskyddet
1.
Lossa patronen genom att trycka nedåt och bakåt på ovansidan av skyddet.
2.
Dra ut bläckpatronen ur skyddet.
Kapitel 11
64
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices