HP DeskJet D4100 user manual download (Page 65 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 102
Rengöra bläckpatroner manuellt
Om HP Deskjet används i en dammig miljö kan en mindre mängd smuts samlas
bläckpatronens kontakter. Smutsen kan orsaka strimmor och uteblivna rader i
utskrifterna. Du kan rätta till problemet genom att rengöra bläckpatronskontakterna
manuellt.
Du behöver följande för att rengöra bläckpatronerna:
Destillerat vatten (kranvatten kan innehålla bakterier som kan skada
bläckpatronen)
Bomullstoppar eller något annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på
patronerna
Var försiktig så att du inte får
bläck på händerna eller kläderna
under rengöringen.
Så här förbereder du rengöring
1.
Öppna kåpan på HP Deskjet.
2.
Vänta tills bläckpatronshållaren flyttats till HP Deskjets högra sida och står stilla
och är tyst.
3.
Ta ut bläckpatronerna och lägg dem på ett papper med kopparremsorna vända
uppåt.
Viktigt
Lämna inte bläckpatronerna utanför HP Deskjet i mer än 30
minuter.
Så här rengör du bläckpatroner manuellt
1.
Fukta en bomullstrasa med destillerat vatten och pressa ur den.
2.
Torka försiktigt av bläckpatronens kopparkontakter med bomullstopsen.
Viktigt
Vidrör inte bläckmunstyckena. Om du vidrör bläckmunstyckena
kan de täppas till så att bläcktillförseln blir otillräcklig och den elektriska
anslutningen försämras.
1
Bläckmunstycken (vidrör inte)
2
Kopparkontakter
3.
Upprepa proceduren tills det inte längre finns några spår av bläck eller damm på
bomullstoppen.
4.
Sätt in bläckpatronerna i HP Deskjet och stäng skrivarluckan. Mer information
finns i
Installationsinstruktioner
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
63
Sample
This manual is suitable for devices