HP DeskJet D4100 user manual download (Page 64 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 102
Så här skriver du ut en testsida
1.
Öppna skrivarens
Verktygslåda
.
2.
Klicka på knappen
Testa skrivarkommunikationen
och följ sedan
instruktionerna på skärmen.
Visa ungefärlig bläcknivå
Så här ser du den ungefärliga bläcknivån för de patroner som är installerade i
skrivaren:
1.
Öppna skrivarens
Verktygslåda
.
2.
Klicka på fliken
Beräknad bläcknivå
.
Anmärkning
Om bläckpatronerna är begagnade visas inte bläcknivån på
fliken Beräknad bläcknivå.
Fliken Beräknad bläcknivå innehåller också beställningsinformation för bläckpatroner.
Om du vill läsa den klickar du på knappen
Information om bläckpatron
.
Underhåll av skrivarens utsida
Eftersom HP Deskjet sprutar bläck i fina små droppar på papperet. kommer det till slut
att uppstå bläckfläckar på skrivaren.
Så här tar du bort smuts, fläckar eller torkat bläck från skrivarens utsida
1.
Stäng av HP Deskjet och dra sedan ur strömsladden.
2.
Torka av HP Deskjet utvändigt med en mjuk lätt fuktad trasa.
Viktigt
Använd inte någon form av rengöringmedel. Skrivarens yta kan
skadas om du använder rengörings- eller diskmedel. Se till att inga vätskor
spills på skrivaren. Smörj inte metallstaven som bläckpatronshållaren löper på.
Det är helt normalt att det låter lite när hållaren glider fram och tillbaka.
Ta bort bläck från hud eller kläder
Så här tar du bort bläck från hud eller kläder:
Yta
Åtgärd
Hud
Tvätta det drabbade området med en tvål med
slipeffekt.
Vitt tyg
Tvätta tyget i
kallt
vatten med blekmedel.
Färgat tyg
Tvätta tyget i
kallt
såpvatten med ammoniak.
Viktigt
Använd alltid kallt vatten om du vill ta bort bläck från tyg. Varmt vatten
kan fixera bläcket i tyget.
Kapitel 11
62
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices