HP DeskJet D4100 user manual download (Page 62 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 102
6.
Ta bort den nya bläckpatronen ur förpackningen och avlägsna skyddstejpen
försiktigt. Håll bläckpatronen så att kopparremsorna är på undersidan och vänd
mot skrivaren.
1
Ta bort plasttejpen
Viktigt
Vidrör inte bläckmunstyckena eller kopparkontakterna på
bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket
medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning. Avlägsna
inte kopparremsorna. De är nödvändiga elektriska kontakter.
7.
Skjut in bläckpatronen något vinklad i bläckpatronshållaren tills den snäpper på
plats.
8.
Fäll ner skrivarluckan.
Rikta in
bläckpatronerna för bästa utskriftskvalitet.
Information om hur du förvarar bläckpatroner finns på sidan
Underhåll av bläckpatroner
.
Mer information om hur du återvinner tomma bläckpatroner finns i
HPs
återvinningsprogram för bläckpatroner
.
Varning
Förvara både nya och använda bläckpatroner utom räckhåll för barn.
Justera bläckpatronerna
När du har installerat en ny bläckpatron bör du justera bläckpatronerna så att du får
bästa möjliga utskriftskvalitet.
Kapitel 11
60
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices