HP DeskJet D4100 user manual download (Page 61 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 102
1
Etikett med produktnummer
Skrivardokumentationen: En lista över produktnummer för bläckpatroner finns i
referenshandboken som följde med skrivaren.
Dialogrutan med information om bläckpatroner: Om du vill ha en lista över
produktnummer för bläckpatroner kan du öppna skrivarens
verktygslåda
, klicka
på fliken
Beräknad bläcknivå
och sedan klicka på knappen
Information om
bläckpatroner
.
Reservbläcksläge
Skrivaren kan användas även om bara en bläckpatron är installerad. Mer information
finns i
Reservbläcksläge
.
Installationsinstruktioner
Så här installerar du en bläckpatron
1.
Kontrollera att skrivaren är på.
2.
Fyll på vanligt vitt papper i A4- eller Letter-format i pappersfacket.
3.
Öppna skrivarluckan.
4.
Vänta tills bläckpatronshållaren flyttas till skrivarens högra sida och befinner sig i
viloläge och är tyst.
5.
Tryck ner bläckpatronen och dra ut den från bläckpatronshållaren.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
59
Sample
This manual is suitable for devices