HP DeskJet D4100 user manual download (Page 59 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 102
3.
Klicka på
Nästa
.
HP Programuppdatering söker efter programuppdateringar på HP:s webbplats.
Om den senaste versionen av skrivarprogrammet redan är installerad på
datorn visas texten
Det finns inga programuppdateringar just nu
i fönstret
HP Programuppdatering.
Om den senaste versionen av skrivarprogrammet inte är installerad på
datorn visas istället en programuppdatering i fönstret.
4.
Om det finns en programuppdatering markerar du kryssrutan bredvid den.
5.
Klicka på
Installera
.
6.
Följ anvisningarna på skärmen.
Ladda ned HP Photosmart-programmet
HP Photosmart-programmet uppdateras inte när du hämtar och installerar en
uppdatering till skrivarprogrammet från HP:s webbplats. Information om hur du
uppdaterar HP Photosmart-programmet finns i HP Photosmart Hjälp.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
57
Sample
This manual is suitable for devices