HP DeskJet D4100 user manual download (Page 57 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 102
1
HP digital bildbehandling, ikon
HP Lösningscenter visas.
2.
I HP Lösningscenter klickar du på
Inställningar
, väljer
Utskriftsinställningar
och klickar sedan på
Skrivarinställningar
.
3.
Ändra utskriftsinställningarna och klicka på
OK
.
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
Skrivaren styrs av programvaran som är installerad i datorn. Använd
skrivarprogramvaran, även kallad skrivardrivrutin, om du vill ändra
utskriftsinställningarna för ett dokument.
Om du vill ändra utskriftsinställningarna öppnar du dialogrutan Egenskaper för skrivare.
Anmärkning
Dialogrutan Egenskaper för skrivare kallas även
Skrivarinställningar.
Så här öppnar du dialogrutan Egenskaper för skrivare
1.
Öppna den fil du vill skriva ut.
2.
Klicka på
Arkiv
och välj
Skriv ut
. Klicka sedan på
Egenskaper
eller
Inställningar
.
Dialogrutan Egenskaper för skrivare visas.
Anmärkning
Sökvägen till dialogrutan Egenskaper för skrivare kan variera
beroende på vilket program du använder.
Hjälpen Förklaring
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
55
Sample
This manual is suitable for devices