HP DeskJet D4100 user manual download (Page 56 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 102
10
Skrivarprogram
Göra HP Deskjet till
standardskrivare
.
Ställa in
standardutskriftsinställningar
för alla dokument.
Använda
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
för att välja utskriftsalternativ.
Använda
Förklaring
för att få reda på mer om särskilda utskriftsinställningar.
Se hur mycket bläck det är kvar i patronerna med hjälp av
fönstret Bläckstatus
.
Skaffa de senaste funktionerna och förbättringarna genom att hämta
skrivarprogramuppdateringar
.
Göra HP Deskjet till standardskrivare
Du kan ange att HP Deskjet ska användas som standardskrivare för alla program. Det
innebär att HP Deskjet är markerad i listrutan med skrivaren när du väljer
Skriv ut
menyn
Arkiv
i ett program.
Windows 2000-användare
1.
I aktivitetsfältet i Windows klickar du på
Start
, pekar på
Inställningar
och klickar
sedan på
Skrivare
.
2.
Högerklicka på ikonen HP Deskjet och välj
Använd som standardskrivare
.
Windows XP-användare
1.
I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på
Start
och sedan på
Skrivare och fax
.
2.
Högerklicka på ikonen HP Deskjet och välj
Använd som standardskrivare
.
Ställa in standardinställningar för utskrift
HP Deskjet använder standardutskriftsinställningarna för alla dokument såvida du inte
väljer andra inställningar.
Ställ in standardinställningarna för utskrift på alternativ som du ofta använder så
sparar du tid när du skriver ut. Då behöver du inte ställa in alternativen på nytt varje
gång du använder skrivaren.
Så här ändrar du standardinställningarna för utskrift
1.
Dubbelklicka på ikonen för HP digital bildbehandling till höger i Windows
aktivitetsfält.
54
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices