HP DeskJet D4100 user manual download (Page 54 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 102
Så här skriver du ut ett dubbelsidigt dokument
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listrutan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Dubbelsidig utskrift
.
4.
I listrutan
Skriv ut på båda sidor
väljer du
Manuellt
.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
De udda sidorna skrivs ut först.
6.
När de udda sidorna har skrivits ut lägger du i de utskrivna sidorna igen med
utskriftssidan uppåt.
7.
Klicka på
Fortsätt
för att skriva ut de jämna sidorna.
Om du vill skapa ett dubbelsidigt dokument med bindning, se
Binda dubbelsidiga
dokument
.
Binda dubbelsidiga dokument
Om du vill binda ihop utskrivna sidor till en bok, kan du justera utskriftsinställningarna
för bindningen.
Bundna dubbelsidiga dokument kan ha bokbindning (bindning längs med sidan) eller
blockbindning (bindning längs med överkanten). Bokbindning är den vanligaste typen
av bindning.
Så här skriver du ut ett dubbelsidigt dokument för bokbindning
Följ
anvisningarna
för grundläggande dubbelsidig utskrift.
Så här skriver du ut ett dubbelsidigt dokument för blockbindning
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
3.
I listrutan
Dubbelsidig utskrift
klickar du på
Manuell
.
4.
Markera följande kryssrutor:
Vänd sidor uppåt
Behåll layout
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
De udda sidorna skrivs ut först.
6.
När de udda sidorna har skrivits ut matar du in dem igen med den utskrivna sidan
uppåt enligt dokumentets orientering, stående eller liggande.
Kapitel 9
52
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices