HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 102
3.
Välj i listrutan
Sidor per ark
det antal sidor som ska skrivas ut på varje
pappersark.
4.
Välj en layout för sidorna i listrutan
Sidordning
.
En förhandsgranskningsbild av sidordningen visas överst på fliken Funktioner.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Anpassa ett dokument
Med hjälp av skrivarprogrammet kan du skriva ut ett dokument som är formaterat för
en viss pappersstorlek på papper med en annan storlek. Den här funktionen är t.ex.
användbar om du inte har tillgång till korrekt pappersstorlek.
Om du t.ex. har skapat ett dokument som är formaterat för papper med formatet
Letter, men inte har något sådant papper, kan du skriva ut dokumentet på en annan
pappersstorlek.
Så här ändrar du storlek på ett dokument så att det passar för en annan
pappersstorlek
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
3.
Klicka på
Anpassa till pappersstorlek
och välj sedan den pappersstorlek du vill
använda i listrutan.
Du ska ange den pappersstorlek som du vill använda för att skriva ut dokumentet,
inte den storlek som dokumentet formaterats för.
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Förhandsgranskning
Du kan använda funktionen Förhandsgranskning till att förhandsgranska ett dokument
på datorn innan du skriver ut det. Om det inte ser rätt ut kan du avbryta utskriften och
ange de utskriftsinställningar som behövs.
Så här förhandsgranskar du ett utskrivet dokument
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
eller fliken
Färg
.
3.
Markera kryssrutan
Visa förhandsgranskning före utskrift
.
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Innan dokumentet skrivs ut visas förhandsgranskningen.
5.
Gör något av följande:
Klicka på
OK
om du vill skriva ut dokumentet.
Klicka på
Avbryt
om du vill avbryta utskriften. Justera utskriftsinställningarna
om det behövs och skriv sedan ut dokumentet.
Dubbelsidig utskrift
Med hjälp av funktionen för dubbelsidig utskrift, som även kallas duplex, kan du skriva
ut på båda sidorna av papperet. Att skriva ut på papperets båda sidor sparar inte bara
pengar utan är också miljövänligt.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
51
Sample
This manual is suitable for devices