HP DeskJet D4100 user manual download (Page 52 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 102
Ange sidordning
Med hjälp av sidordningen kan du bestämma vilken utskriftsordning som ska
användas när du skriver ut dokument på flera sidor.
Så här ställer du in sidordningen
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Avancerat
.
3.
Klicka på
Dokumentalternativ
och sedan på
Layoutalternativ
.
4.
Välj ett av följande alternativ under
Sidordning
:
Framsida till baksida
: Skriver ut den första sidan i dokumentet sist. Med
den här inställningen sparar du tid eftersom du inte behöver ordna om de
utskrivna sidorna. Den här inställningen passar för de flesta utskrifter.
Baksida till framsida
: Skriver ut den sista sidan i dokumentet sist.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Ange en egen pappersstorlek
Med hjälp av dialogrutan
Egen pappersstorlek
kan du skriva ut på papper som inte
är av standardstorlek.
Anmärkning
Den här funktionen kan inte användas med alla papperstyper.
Så här definierar du en egen pappersstorlek
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
3.
I listrutan
Storlek
väljer du
Egen
.
Dialogrutan Egen pappersstorlek visas.
4.
I rutan
Namn
skriver du ett namn för den egna pappersstorleken.
5.
I rutorna
Bredd
och
Längd
anger du måtten för den egna pappersstorleken.
Minimi- och maximimåtten visas under Bredd och Längd.
6.
Välj måttenhet:
Tum
eller
Millimeter
.
7.
Spara den nya standardstorleken genom att klicka på
Spara
.
8.
Stäng dialogrutan
Egen pappersstorlek
genom att klicka på
OK
.
9.
När du vill använda den egna pappersstorleken väljer du dess namn i listrutan
Storlek
.
Skriva ut flera sidor på ett ark papper
Med hjälp av skrivarprogrammet kan du skriva ut flera sidor av ett dokument på ett
och samma pappersark. Texten och bilderna i dokumentet anpassas automatiskt så
att de får plats på papperet.
Så här skriver du ut flera sidor på ett ark papper
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
Kapitel 9
50
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices