HP DeskJet D4100 user manual download (Page 51 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 102
Utskriftsupplösning
Skrivarprogrammet visar utskriftsupplösningen i punkter per tum (dpi). Dpi-värdet
varierar beroende på vilken papperstyp och utskriftskvalitet du väljer i
skrivarprogrammet.
Så här visar du utskriftsupplösningen
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
3.
I listrutan
Papperstyp
väljer du den papperstyp som fyllts på i skrivaren.
4.
I listrutan
Utskriftskvalitet
väljer du lämplig utskriftskvalitet.
5.
Klicka på knappen
Upplösning
så visas utskriftsupplösningen i dpi.
Maximal dpi
Använd läget med maximal dpi om du vill skriva ut skarpa bilder av hög kvalitet.
För att dra största möjliga nytta av läget med maximal dpi bör du använda det för att
skriva ut bilder av hög kvalitet, t.ex. digitala foton. När du väljer den maximala dpi-
inställningen visar skrivarprogrammet det optimerade antalet punkter per tum (dpi)
som HP Deskjet kommer att skriva ut.
Utskrift med maximal dpi tar längre tid än när man skriver ut med andra inställningar
och kräver större diskutrymme.
Anmärkning
Om det även finns en fotobläckpatron installerad blir
utskriftskvaliteten högre. Om det inte levererades någon fotobläckpatron med
HP Deskjet kan du köpa en separat.
Så här skriver du ut i läget Maximal dpi
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
3.
Klicka på
Mer
i listrutan
Papperstyp
och markera lämplig papperstyp.
4.
Klicka på
Maximal dpi
i listrutan
Utskriftskvalitet
.
Anmärkning
Om du vill se maximal dpi som HP Deskjet kommer att
skriva ut med klickar du på
Upplösning
.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Skriva ut i gråskala
Så här skriver du ut i gråskala
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Färg
.
3.
Klicka på
Skriv ut i gråskala
.
4.
I listrutan
Skriv ut i gråskala
väljer du ett alternativ.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
49
Sample
This manual is suitable for devices