HP DeskJet D4100 user manual download (Page 50 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 102
Presentationsutskrift
Använd Presentationsutskrift om du vill skriva ut dokument av hög kvalitet, t.ex.
Brev
Broschyrer
OH-film
Välja en papperstyp
För högkvalitetsutskrifter bör du välja en specifik papperstyp.
Så här väljer du en specifik papperstyp
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
3.
Klicka på
Mer
i listrutan
Papperstyp
och välj sedan den papperstyp du vill
använda.
4.
Klicka på
OK
.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Ändra utskriftshastighet och -kvalitet
Beroende på vilken inställning för papperstyp du har valt, väljer HP Deskjet
automatiskt en utskriftskvalitet och en hastighet. Du kan ändra kvalitetsinställningen
och anpassa hastighet och kvalitet.
Inställningar för utskriftskvalitet
Snabbutkast
ger den snabbaste utskriftshastigheten med lägst kvalitet och minst
mängd bläck.
Snabb normal
ger utskrifter med högre kvalitet än Snabbutkast och snabbare
utskrifter än med inställningen Normal.
Normal
ger den bästa balansen mellan utskriftskvalitet och hastighet och är
lämplig för de flesta dokument.
Bästa
ger den bästa balansen mellan hög kvalitet och hastighet och kan
användas för utskrifter av hög kvalitet. Utskrifterna av de flesta dokument blir
långsammare med Bästa än med Normal.
Maximal dpi
optimerar det antal punkter per tum (dpi) som HP Deskjet skriver ut.
Utskrift med maximal dpi tar längre tid än när man skriver ut med andra
inställningar och kräver större diskutrymme. Mer information finns i
Maximal dpi
.
Så här väljer du utskriftskvalitet och hastighet
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
3.
I listrutan
Papperstyp
väljer du den papperstyp som fyllts på i skrivaren.
4.
I listrutan
Utskriftskvalitet
väljer du lämplig kvalitetsinställning för utskriften.
Kapitel 9
48
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices