HP DeskJet D4100 user manual download (Page 5 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 102
Om problemen kvarstår
........................................................................................
89
A
HP Support
..........................................................................................................
90
Supportprocess
....................................................................................................
90
HP:s support per telefon
.......................................................................................
90
B
Förbrukningsmaterial
.........................................................................................
92
C
Teknisk information
...........................................................................................
93
Skrivarspecifikationer
...........................................................................................
93
Miljövänlig produkthantering
................................................................................
93
Information om gällande lagar och förordningar
...................................................
95
Index
...........................................................................................................................
97
Innehåll
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
3
Sample
This manual is suitable for devices