HP DeskJet D4100 user manual download (Page 49 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 102
Om du t.ex. ofta skriver ut OH-film kan du skapa ett kortkommando för utskrift genom
att välja kortkommandot Presentationsutskrift, ändra papperstypen till HP Premium
Inkjet OH-film och sedan spara det ändrade kortkommandot under ett nytt namn, till
exempel OH-presentationer. När du har skapat kortkommandot för utskrift kan du
välja det när du skriver ut på OH-film istället för att ändra utskriftsinställningarna varje
gång.
Så här skapar du ett kortkommando för utskrift
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på ett kortkommando.
Utskriftsinställningarna för det valda kortkommandot för utskrift visas.
4.
Ändra till de utskriftsinställningar som du vill använda i det nya kortkommandot för
utskrift.
5.
I rutan
Ange nytt namn på kortkommando här
skriver du ett namn för det nya
kortkommandot och klickar sedan på
Spara
.
Kortkommandot för utskriften läggs till i listan.
Så här tar du bort ett kortkommando för utskrift
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listrutan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på det kortkommando för
utskrift som du vill ta bort.
4.
Klicka på
Ta bort
.
Kortkommandot för utskriften tas bort från listan.
Anmärkning
Endast de kortkommandon som du har skapat kan tas bort.
HP:s ursprungliga kortkommandon kan inte tas bort.
Snabb/ekonomisk utskrift
Använd snabb/ekonomisk utskrift när du snabbt vill skriva ut ett utkast.
Så här använder du snabb/ekonomisk utskrift
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Snabb/ekonomisk utskrift
.
4.
Ange önskade utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Vardagsutskrifter
Använd Vardagsutskrifter när du vill skriva ut dokument snabbt.
Dokument
E-post
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
47
Sample
This manual is suitable for devices