HP DeskJet D4100 user manual download (Page 48 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 102
9
Utskriftstips
Spara tid
Använd fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
Ange i vilken
ordning
sidorna ska skrivas ut.
Spara pengar
Använd
Snabb/ekonomisk utskrift
.
Skriv ut
flera sidor på ett ark papper
.
Skriv ut i
gråskala
.
Skriv ut ett
dubbelsidigt dokument
.
Använd
HP fotopapper för vardagsbruk
så sparar du pengar och bläck när du
skriver ut foton.
Förbättra utskriftskvaliteten
Förhandsgranska
dokumentet innan du skriver ut det.
Skriv ut med
en egen pappersstorlek
.
Välj rätt
papperstyp
.
Ändra
utskriftshastighet och -kvalitet
.
Visa
utskriftsupplösningen
.
Du får den högsta utskriftsupplösningen med
Maximal dpi
.
Anpassa
dokumentets storlek efter dina behov.
Kortkommandon för utskrifter
Använd kortkommandon för utskrifter när skriver ut med utskriftsinställningar som du
använder ofta. Skrivarprogrammet har flera specialdesignade kortkommandon för
utskrifter som är tillgängliga i listan Kortkommandon för utskrifter.
Anmärkning
När du väljer ett kortkommando för utskrift visas automatiskt
motsvarande utskriftsalternativ. Du kan låta dem vara som de är eller ändra
dem.
Använda kortkommandon för utskrift
Du kan använda fliken Kortkommandon för utskrifter till följande uppgifter:
Vardagsutskrifter
Fotoutskrift-ramlös
Fotoutskrift - med vit kant
Snabb/ekonomisk utskrift
Presentationsutskrift
Dubbelsidig utskrift
Du kan även
skapa
egna kortkommandon för utskrift.
Skapa kortkommandon för utskrift
Utöver de kortkommandon som finns i listan Kortkommandon för utskrifter, kan du
skapa egna kortkommandon för utskrift.
46
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices