HP DeskJet D4100 user manual download (Page 47 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 102
Skriva ut
Anmärkning
Om din programvara innehåller en funktion för transfertryck
följer du anvisningarna som levererades med programvaran. Annars följer du
anvisningarna nedan.
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
och ange följande utskriftsinställningar:
Utskriftskvalitet
:
Normal
eller
Bästa
Papperstyp
: Klicka på
Mer
, klicka på
Specialpapper
och sedan på
HP
transfertryck för t-shirt
.
Storlek
: Lämplig pappersstorlek
3.
Klicka på fliken
Avancerat
.
4.
Klicka på
Skrivarfunktioner
och ställ in
Spegelvänd bild
.
Anmärkning
I en del program för transfertryck behöver du inte skriva ut
en spegelvänd bild.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
45
Sample
This manual is suitable for devices