HP DeskJet D4100 user manual download (Page 46 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 102
6.
Kontrollera att det valda antalet delar motsvarar antalet ark för affischen och
klicka sedan på
OK
.
7.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Skriva ut transfertryck för t-shirt
Anvisningar
Vid utskrift av en spegelvänd bild vänds text och bild horisontellt jämfört med hur
det ser ut på datorskärmen.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 12 transfertryck.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg arket för transfertryck till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara
vänd nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Kapitel 8
44
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices