HP DeskJet D4100 user manual download (Page 45 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 102
Skriva ut affischer
Anvisningar
När du skriver ut en affisch delas den automatiskt upp i mindre delar som skrivs
ut på separata ark. Dessa kan sedan tejpas ihop. När du har skrivit ut affischens
delar klipper du av kanterna på arken och tejpar sedan ihop dem.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 pappersark.
Förbered utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
och ange följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
:
Vanligt papper
Orientering
:
Stående
eller
liggande
Storlek
: Lämplig pappersstorlek
3.
Klicka på fliken
Avancerat
och sedan på
Skrivarfunktioner
.
4.
I listrutan
Affischutskrift
väljer du antalet ark för affischen.
5.
Klicka på knappen
Välj delar
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
43
Sample
This manual is suitable for devices