HP DeskJet D4100 user manual download (Page 44 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 102
Anvisningar
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 pappersark.
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Dubbelsidig utskrift
.
4.
I listrutan
Skriv ut på båda sidor
väljer du ett av följande bindningsalternativ:
Vänsterbundet häfte
Högerbundet häfte
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
6.
När du blir uppmanad lägger du tillbaka de utskrivna sidorna i pappersfacket
enligt nedan.
7.
Klicka på
Fortsätt
för att slutföra utskriften.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Kapitel 8
42
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices