HP DeskJet D4100 user manual download (Page 43 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 102
5.
Skjut in korten så långt det går.
6.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.
7.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
Anmärkning
Om programmet innehåller en funktion för utskrift av
gratulationskort följer du anvisningarna som medföljde programmet. Annars
följer du anvisningarna nedan.
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
och ange följande utskriftsinställningar:
Utskriftskvalitet
:
Normal
Papperstyp
: Klicka på
Mer
och markera önskad korttyp.
Storlek
: Lämplig kortstorlek
3.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Skriva ut häften
När du skriver ut häften ordnas och storleksförändras sidorna i dokumentet
automatiskt så att sidordningen blir rätt när du sedan viker dokumentet till ett häfte.
Om du t.ex. skriver ut ett fyrsidigt häfte med dubbelsidig utskrift ordnas sidorna på
följande sätt vid utskriften:
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
41
Sample
This manual is suitable for devices