HP DeskJet D4100 user manual download (Page 42 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 102
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg papperet till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
3.
Om du skriver ut broschyrer utan ramar markerar du kryssrutan
Ramlös utskrift
.
4.
Ange följande utskriftsinställningar:
Utskriftskvalitet
:
Bästa
Papperstyp
: Klicka på
Mer
och markera lämpligt HP Inkjet-papper.
Orientering
:
Stående
eller
liggande
Storlek
: Lämplig pappersstorlek
Dubbelsidig utskrift
:
Manuell
Mer information finns i
Dubbelsidig utskrift
.
5.
Klicka på
OK
när du vill skriva ut.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Skriva ut gratulationskort
Gratulationskort
Vik ut förvikta kort och lägg dem i inmatningsfacket.
Använd HP papper för gratulationskort för bästa resultat.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 20 kort.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Bläddra igenom bunten med gratulationskort för att separera dem och jämna
sedan till kanterna på bunten.
4.
Lägg gratulationskorten till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
Kapitel 8
40
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices