HP DeskJet D4100 user manual download (Page 41 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 102
Skriva ut på OH-film
Anvisningar
Använd HP Premium Inkjet-OH-film för bästa resultat.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 ark med OH-film.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg OH-arken till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt och den
självhäftande remsan uppåt och mot skrivaren.
4.
Skjut försiktigt in OH-arken i skrivaren tills det tar emot och se till att de
självhäftande remsorna inte fastnar i varandra.
5.
Skjut pappersledaren ordentligt mot OH-arkens kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Presentationsutskrift
och
anger följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
: Klicka på
Mer
och välj lämplig OH-film.
Pappersstorlek
: Lämplig pappersstorlek
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Skriva ut broschyrer
Anvisningar
Skriv inte ut ramlösa broschyrer i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner
installerade i skrivaren.
Mer information finns i
Reservbläcksläge
.
Öppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera broschyrstorleken. Tänk
på att storleken ska motsvara den pappersstorlek som du använder till att skriva
ut broschyren.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 20 ark broschyrpapper.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
39
Sample
This manual is suitable for devices