HP DeskJet D4100 user manual download (Page 40 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 102
Skriva ut CD/DVD-etiketter
Anmärkning
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i ditt land/din region.
Anvisningar
Läs de anvisningar som medföljer CD/DVD-etiketten för de senaste utskriftstipsen.
Undvik att mata in samma CD/DVD-etikettark flera gånger, annars kan skrivaren
skadas.
Kontrollera att CD/DVD-etiketten täcker hela skyddspapperet och att inga ytor är
frilagda. Ta inte bort någon del av CD/DVD-etiketten från skyddspapperet innan
du skriver ut eftersom det kan skada skrivaren.
Använd inte en CD/DVD-etikett där skyddspapperet håller på att lossna eller som
är skrynklig, böjd eller skadad på något annat sätt.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 1 ark med CD/DVD-etiketter.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Placera ett CD/DVD-etikettark till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska
vara vänd nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner och
ange utskriftsinställningarna i nedanstående
ordning:
Storlek
:
5 x 7 tum
Papperstyp
: Klicka på
Mer
, klicka på
Specialpapper
och sedan på
HP CD/
DVD-etikett
.
Utskriftskvalitet
:
Bästa
3.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Kapitel 8
38
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices