HP DeskJet D4100 user manual download (Page 4 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 102
9
Utskriftstips
.........................................................................................................
46
Kortkommandon för utskrifter
...............................................................................
46
Snabb/ekonomisk utskrift
......................................................................................
47
Välja en papperstyp
..............................................................................................
48
Ändra utskriftshastighet och -kvalitet
....................................................................
48
Utskriftsupplösning
...............................................................................................
49
Maximal dpi
..........................................................................................................
49
Skriva ut i gråskala
...............................................................................................
49
Ange sidordning
....................................................................................................
50
Ange en egen pappersstorlek
...............................................................................
50
Skriva ut flera sidor på ett ark papper
...................................................................
50
Anpassa ett dokument
.........................................................................................
51
Förhandsgranskning
.............................................................................................
51
Dubbelsidig utskrift
...............................................................................................
51
Binda dubbelsidiga dokument
...............................................................................
52
10
Skrivarprogram
...................................................................................................
54
Göra HP Deskjet till standardskrivare
...................................................................
54
Ställa in standardinställningar för utskrift
..............................................................
54
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
....................................................................
55
Förklaring
..............................................................................................................
56
Fönstret Bläckstatus
.............................................................................................
56
Ladda ned uppdateringar av skrivarprogramvaran
...............................................
56
11
Underhåll
.............................................................................................................
58
Installera bläckpatroner
........................................................................................
58
Justera bläckpatronerna
.......................................................................................
60
Rengöra bläckpatroner automatiskt
......................................................................
61
Kalibrera utskriftskvaliteten
...................................................................................
61
Skriva ut en testsida
.............................................................................................
61
Visa ungefärlig bläcknivå
......................................................................................
62
Underhåll av skrivarens utsida
..............................................................................
62
Ta bort bläck från hud eller kläder
........................................................................
62
Rengöra bläckpatroner manuellt
...........................................................................
63
Underhåll av bläckpatroner
...................................................................................
64
Skrivarens verktygslåda
........................................................................................
65
12
Felsökning
...........................................................................................................
66
Installationsproblem
..............................................................................................
66
Ingenting skrivs ut
.................................................................................................
68
Papperstrassel
......................................................................................................
70
Pappersproblem
...................................................................................................
71
Skrivarstopp
..........................................................................................................
72
Problem med bläckpatroner
..................................................................................
72
Foton skrivs inte ut som de ska
............................................................................
74
Problem med USB-porten på framsidan
...............................................................
76
Dålig utskriftskvalitet
.............................................................................................
77
Dokumentet skrivs inte ut på rätt sätt
...................................................................
79
Problem med ramlösa dokument
..........................................................................
79
Programmet HP Photosmart Express är inte installerat
........................................
84
Felmeddelanden
...................................................................................................
84
Skrivarlamporna blinkar eller lyser
........................................................................
86
Dokument skrivs ut långsamt
................................................................................
88
2
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices