HP DeskJet D4100 user manual download (Page 39 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 102
Skriva ut etiketter
Anvisningar
Använd endast etiketter av papper, plast eller genomskinliga etiketter som är
avsedda för bläckstråleskrivare.
Använd endast fulla etikettark.
Kontrollera att etiketterna inte är kladdiga, skrynkliga eller håller på att lossna från
skyddsarket.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 20 etikettark (använd endast ark i Letter-
eller A4-format).
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Bläddra igenom bunten med etikettark för att separera dem och jämna sedan till
kanterna på bunten.
4.
Lägg etikettarken till höger i inmatningsfacket. Etikettsidan ska vara vänd nedåt.
5.
Skjut in arken så långt det går.
6.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot arkens kant.
7.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
Anmärkning
Om programmet innehåller en funktion för etikettutskrift följer du
anvisningarna som medföljde programmet. Annars följer du anvisningarna
nedan.
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Vardagsutskrifter
och
anger följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
:
Vanligt papper
Pappersstorlek
: Lämplig pappersstorlek
4.
Klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
37
Sample
This manual is suitable for devices