HP DeskJet D4100 user manual download (Page 38 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 102
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Anmärkning
Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se
Meddelande om att papperet är slut
så får du hjälp att åtgärda problemet.
Skriva ut registerkort och andra små utskriftsmaterial
Anvisningar
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 kort.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg korten till höger i inmatningsfacket. Placera korten med utskriftssidan nedåt
och kortsidan vänd mot skrivaren.
4.
Skjut in korten så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
och ange följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
:
Vanligt papper
Storlek
: Lämplig kortstorlek
3.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Anmärkning
Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se
Meddelande om att papperet är slut
så får du hjälp att åtgärda problemet.
Kapitel 8
36
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices