HP DeskJet D4100 user manual download (Page 37 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 102
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
och ange följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
: Klicka på
Mer
, klicka på
Specialpapper
och markera önskad
typ av Hagaki-kort.
Utskriftskvalitet
:
Normal
eller
Bästa
Storlek
: Lämplig kortstorlek
3.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Anmärkning
Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se
Meddelande om att papperet är slut
så får du hjälp att åtgärda problemet.
Skriva ut hagaki-kort
(endast Japan)
Anvisningar
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 hagakikort
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg korten till höger i inmatningsfacket. Placera korten med utskriftssidan nedåt
och kortsidan vänd mot skrivaren.
4.
Skjut in korten så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
och ange följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
: Klicka på
Mer
, klicka på
Hagaki
och markera önskad typ av
Hagaki-kort.
Utskriftskvalitet
:
Normal
eller
Bästa
Storlek
: Lämplig Hagaki-kortstorlek
3.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
35
Sample
This manual is suitable for devices