HP DeskJet D4100 user manual download (Page 36 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 102
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
och välj följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
:
Vanligt papper
Storlek
: Lämplig kuvertstorlek
3.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Skriva ut vykort
Anvisningar
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 vykort.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg korten till höger i inmatningsfacket. Placera korten med utskriftssidan nedåt
och kortsidan vänd mot skrivaren.
4.
Skjut in korten så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Kapitel 8
34
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices