HP DeskJet D4100 user manual download (Page 35 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 102
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Presentationsutskrift
och
anger följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
:
Vanligt papper
Pappersstorlek
: Lämplig pappersstorlek
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Skriva ut kuvert
Anvisningar
Använd inte kuvert med följande egenskaper:
Gem eller fönster
Tjocka, oregelbundna eller krökta kanter
Blanka eller präglade ytor
Skrynklor, revor eller andra defekter
Du kan skriva ut på ett enstaka eller flera kuvert.
Rikta in kuvertkanterna innan du lägger kuverten i inmatningsfacket.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 10 kuvert.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg kuverten till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt. Fliken ska
vara på vänster sida.
4.
Skjut in kuverten så långt det går.
5.
Skjut pappersledaren ordentligt mot kuvertets kanter.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
33
Sample
This manual is suitable for devices