HP DeskJet D4100 user manual download (Page 34 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 102
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Vardagsutskrifter
och
anger följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
:
Vanligt papper
Pappersstorlek
: Lämplig pappersstorlek
4.
Välj följande utskriftsinställningar:
Utskriftskvalitet
om du vill ha en annan utskriftskvalitet än Normal
Skriv ut på båda sidor
om du vill skriva ut på båda sidor av papperet
Mer information finns i
Dubbelsidig utskrift
.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Skriva ut brev
Anvisningar
Information om hur du skriver ut ett kuvert för ditt brev finns i
kuvert
.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 pappersark.
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
Anmärkning
Om du använder papper med brevhuvud ska brevhuvudet
vara vänt nedåt och mot skrivaren.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
Kapitel 8
32
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices