HP DeskJet D4100 user manual download (Page 33 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 102
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
väljer du
Vardagsutskrifter
eller
Snabb/
ekonomisk utskrift
och anger sedan följande utskriftsinställningar:
Papperstyp
:
Vanligt papper
Pappersstorlek
: Lämplig pappersstorlek
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Skriva ut dokument
Anvisningar
När du skriver ut ett utkast kan du använda
Snabb/ekonomisk utskrift
.
Spara papper med
dubbelsidig utskrift
.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 pappersark.
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
Anmärkning
Beroende på pappersstorleken kan papperet vara längre
än pappersfacket.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
31
Sample
This manual is suitable for devices