HP DeskJet D4100 user manual download (Page 32 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 102
8
Skriva ut andra dokument
E-post
Dokument
Brev
Kuvert
Vykort
Hagaki-kort
Registerkort
Etiketter
CD/DVD-etiketter
OH-film
Broschyrer
Gratulationskort
Häften
Affischer
Transfertryck för t-
shirt
Utskriftstips
: Med hjälp av
utskriftstipsen
minimerar du kostnaden och arbetsinsatsen
samtidigt som du får maximal kvalitet på dina utskrifter.
Skrivarprogram
: Här hittar du information om
skrivarprogrammet
.
Skriva ut e-post
Anvisningar
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 ark vanligt papper.
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
30
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices