HP DeskJet D4100 user manual download (Page 30 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 102
Anmärkning
När du anger färginställningar visas de ändringar du gör i
förhandsgranskningsrutan.
4.
Klicka på
OK
när du har ändrat färginställningarna.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Exif Print
Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) är en internationell standard för
digitala bilder som underlättar digital fotografering och ger högre bildkvalitet vid
utskrift. När du tar en bild med en digitalkamera som har Exif Print-funktion avläses
data som exponeringstid, blixtinställning och färgmättnad, och informationen lagras
sedan i bildfilen. Skrivarens programvara använder sedan den här informationen för
att göra bildspecifika förbättringar som ger de utskrivna fotografierna en enastående
bildkvalitet.
Om du vill skriva ut Exif Print-foton måste du ha följande:
En digitalkamera som stöder Exif Print
Ett fotoprogram med Exif Print-funktioner, t. ex. HP Photosmart
Så här skriver du ut Exif Print-foton
1.
Öppna fotot i ett program med Exif Print-funktioner där redigering kan göras, t ex
programmet HP Photosmart.
2.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
3.
Klicka på fliken
Funktioner
.
4.
Klicka på
Mer
i listrutan
Papperstyp
och markera lämplig fotopapperstyp.
5.
Klicka på
Normal
,
Bästa
eller
Maximal dpi
i listrutan
Utskriftskvalitet
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Skrivarprogrammet optimerar den utskrivna bilden automatiskt.
Förvara och hantera fotopapper
Följ instruktionerna nedan för att bibehålla kvaliteten på HP:s fotopapper.
Förvaring
Förvara oanvänt fotopapper i en plastpåse. Förvara förpackningen med
fotopapper på en plan yta i ett svalt utrymme.
När du ska skriva ut bör du endast ta ut så mycket papper som du tror går åt.
Lägg tillbaka eventuella överblivna fotopapper i plastpåsen.
Lämna inte oanvänt fotopapper i skrivarens pappersfack. Om du gör det kan
papperet bukta sig, vilket medför att du får en sämre utskriftskvalitet på dina foton.
Hantering
Håll alltid i kanterna på fotopapperet. Fingeravtryck på fotopapperet kan minska
utskriftskvaliteten.
Om hörnen på fotopapperet viker sig mer än 10 mm kan du räta ut det genom att
lägga i det i förpackningen och sedan böja försiktigt åt andra hållet tills papperet
är plant.
Kapitel 7
28
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices