HP DeskJet D4100 user manual download (Page 29 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 102
Om ingen fotobläckpatron levererades tillsammans med din skrivare kan du köpa en
separat.
Så här installerar du fotobläckpatronen
Om du vill installera fotobläckpatronen tar du bort den svarta bläckpatronen från
skrivaren och installerar sedan fotobläckpatronen till höger i bläckpatronshållaren.
Anmärkning
Om du vill lära dig hur man installerar en bläckpatron, se
Installationsinstruktioner
. Om du vill skydda bläckpatronen när den inte är i
skrivaren bör du följa de här
riktlinjerna
för förvaring.
Så här använder du fotobläckpatronen
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
3.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Fotoutskrift-ramlös
eller
Fotoutskrift-med vita ramar
.
4.
Klicka på
Normal
eller
Bästa
i listrutan
Utskriftskvalitet
.
Anmärkning
Vill du ha utskriftskvaliteten maximal dpi går du till fliken
Funktioner
och klickar på
Maximal dpi
i listrutan
Utskriftskvalitet
.
5.
Välj önskad fotopapperstyp i listrutan
Papperstyp
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Avancerade färginställningar
Du kan använda dialogrutan
Fler färgalternativ
om du vill anpassa färgen i fotona.
När du ändrar färginställningarna kommer utskriftsfärgerna att skilja sig från färgerna
på datorskärmen.
Så här anger du avancerade färginställningar
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Färg
och sedan på knappen
Fler färgalternativ
.
Dialogrutan Fler färgalternativ visas.
3.
Du kan ange följande inställningar:
Ange
Ljusstyrka
,
Mättnad
och
Färgton
om du vill påverka hur färgerna
skrivs ut.
Ställ in graden av
cyanblått
,
magenta
,
gult
och
svart
i utskriften genom att
dra i reglaget för respektive färg.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
27
Sample
This manual is suitable for devices