HP DeskJet D4100 user manual download (Page 28 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 102
4.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Fotoutskrift-med vita
ramar
och anger följande utskriftsinställningar:
Utskriftskvalitet
:
Normal
eller
Bästa
Anmärkning
Vill du ha utskriftskvaliteten maximal dpi går du till
fliken
Funktioner
och klickar på
Maximal dpi
i listrutan
Utskriftskvalitet
.
Papperstyp
: Lämplig typ av fotopapper
Pappersstorlek
: Lämplig typ av fotopapper
Orientering
:
Stående
eller
liggande
5.
Om det behövs ändrar du inställningen för
HP Real Life-teknikens fotokorrigering
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
HP Real Life-teknikens fotokorrigering
Med HP Real Life-teknikens fotokorrigering förbättras kvaliteten på dina utskrivna foton.
I de flesta fall behöver du inte ändra standardutskriftsinställningen
Grundläggande
.
Inställningen Grundläggande ökar skärpan i de bilder du skriver ut och förbättrar
kvaliteten och tydligheten i bilder med låg upplösning, till exempel bilder som laddats
ned från Internet.
Du kan ändra inställningen till
Full
om de bilder du skriver ut är under- eller
överexponerade, innehåller mörka områden eller röda ögon eller har bleka färger.
Du kan också ställa in fotokorrigering på
Av
om du föredrar att redigera bilden
manuellt i ett program som t. ex. HP Photosmart-programmet.
Så här ändrar du inställningen av HP Real Life-teknikens fotokorrigering
1.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
2.
Klicka på fliken
Funktioner
.
3.
I HP Real Life-teknikens listruta
Fotokorrigering
väljer du lämplig inställning för
det foto du skriver ut.
Fotobläckpatron
Med hjälp av foto- och trefärgspatronen får du mycket skarpa fotoutskrifter. Med hjälp
av den får du en utmärkt färgbeständighet i foton som skrivs ut på HP Premium Plus-
fotopapper.
Kapitel 7
26
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices