HP DeskJet D4100 user manual download (Page 27 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 102
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
4.
Lägg fotopapperet till höger i inmatningsfacket. Placera papperet med
utskriftssidan nedåt och kortsidan inåt, mot skrivaren.
Anmärkning
Vissa pappersstorlekar är längre än inmatningsfacket.
5.
Skjut in papperet så långt det går.
6.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
1
Små foton
2
Stora foton
7.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriva ut
Anmärkning
Om programmet innehåller en funktion för fotoutskrift följer du
anvisningarna som medföljde programmet. Annars följer du anvisningarna
nedan.
1.
Öppna fotot i ett program där redigering kan göras, t ex programmet
HP Photosmart.
2.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
.
3.
Klicka på fliken
Kortkommandon för utskrifter
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
25
Sample
This manual is suitable for devices