HP DeskJet D4100 user manual download (Page 26 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 102
4.
I listan
Kortkommandon för utskrifter
klickar du på
Fotoutskrift-med vita
ramar
och anger följande utskriftsinställningar:
Utskriftskvalitet
:
Normal
eller
Bästa
Anmärkning
Vill du ha utskriftskvaliteten maximal dpi går du till
fliken
Funktioner
och klickar på
Maximal dpi
i listrutan
Utskriftskvalitet
.
Papperstyp
: Lämplig typ av fotopapper
Pappersstorlek
: Lämplig ramlös fotopappersstorlek
Orientering
:
Stående
eller
liggande
5.
Om det behövs ändrar du inställningen för
HP Real Life-teknikens fotokorrigering
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
OK
.
Om du skrivit ut på fotopapper med avrivbar flik tar du bort fliken så att
dokumentet blir helt ramlöst.
Använd
Förklaring
om du vill veta mer om funktionerna i dialogrutan Egenskaper för
skrivare.
Skriva ut foton med ram
Anvisningar
För bästa resultat bör du använda en
fotopatron
tillsammans med
trefärgspatronen.
För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus-
fotopapper.
Öppna filen i ett program, t.ex. HP Photosmart-programmet, och definiera
fotostorleken. Tänk på att fotostorleken ska motsvara storleken på det papper du
skriver ut på.
Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att
fotopapperet böjer sig finns på sidan om
förvaring av fotopapper
.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 ark fotopapper.
Kapitel 7
24
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices