HP DeskJet D4100 user manual download (Page 22 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 102
Så här skriver du ut foton från USB-porten på framsidan
1.
Fyll på med fotopapper i skrivaren.
Mer information om hur man fyller på fotopapper finns i avsnitten nedan:
Skriva ut ramlösa foton
Skriva ut foton med ram
2.
Anslut din kamera eller en annan enhet med en USB-kabel till USB-porten på
framsidan.
Den gröna anslutningslampan bör tändas. Mer information finns i
Om lamporna
vid USB-porten på framsidan
.
3.
Slå på kameran eller enheten och ställ in den på att överföra foton.
Om du inte vet hur man ställer in kameran eller enheten på att överföra foton ska
du läsa den medföljande dokumentationen.
4.
Starta produktvisningen för HP Photosmart-programmet
Om du ansluter en digitalkamera från HP till USB-porten på framsidan, startar
HP Photosmart-programmet automatiskt.
Om du ansluter en digitalkamera från en annan tillverkare än HP eller en annan
enhet ska du trycka på knappen Photosmart Express på skrivaren.
5.
Innan du skriver ut foton måste du överföra dem till datorns hårddisk. Gör sedan
något av följande:
Om fotona visas högst upp i HP Photosmart-programmets dialogruta, klickar
du på
Spara
och följer sedan anvisningarna på skärmen.
Om fotona inte visas högst upp i HP Photosmart-programmets dialogruta,
klickar du på
Bläddra foton
. Leta rätt på fotona enligt anvisningarna på
skärmen. Klicka på
Spara
och följ anvisningarna på skärmen.
När filerna har överförts visas HP Photosmart-programmets dialogruta.
6.
Klicka på
Skriv ut
och följ anvisningarna på skärmen.
Mer information om hur du använder HP Photosmart-programmet finns i Hjälp för
HP Photosmart-programvaran.
Om lamporna vid USB-porten på framsidan
Tack vare lamporna på USB-porten på framsidan kan du se om enheten är korrekt
ansluten och om foton håller på att överföras.
När kameran är ansluten lyser anslutningslampan. Anslutningslampan blinkar
grönt när fotona överförs.
Om kameran inte är inställd i rätt läge för överföring av foton, blinkar fellampan.
Kapitel 6
20
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices