HP DeskJet D4100 user manual download (Page 20 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 102
5
Skriva ut med hjälp av
Photosmart Express-knappen
Om du snabbt vill skriva ut foton använder du Photosmart Express-knappen.
Om Photosmart Express-knappen
Om programmet HP Photosmart Express
Om Photosmart Express-knappen
Photosmart Express-knappen sitter på skrivarens frontpanel. När du trycker på
knappen startas programmet HP Photosmart Express på datorn.
Med programmet HP Photosmart Express kan du på ett snabbt och enkelt sätt skriva
ut dina foton eller beställa utskrifter online. Du får även tillgång till andra
grundläggande funktioner i HP:s bildhanteringsprogramvara, t.ex. att spara, visa och
distribuera foton.
1
Photosmart Express-knappen
Om programmet HP Photosmart Express
Med programmet HP Photosmart Express kan du på ett snabbt och enkelt sätt skriva
ut dina foton eller beställa utskrifter online. Du får även tillgång till andra
grundläggande funktioner i HP:s bildhanteringsprogramvara, t.ex. att spara, visa och
distribuera foton.
Anmärkning
Om programmet HP Photosmart Express inte är installerat på
datorn visas ett meddelande när du trycker på Photosmart Express-knappen.
Mer information finns i
Programmet HP Photosmart Express är inte installerat
.
18
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices